Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkanie ul. Kruczkowskiego, Gdynia

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Zmaczyńskiego (sygn. akt XIX GUp 1470/21) sprzeda spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Gdyni, przy ul. Kruczkowskiego 5, księga wieczysta Kw GD1Y/00064762/3 (numer składnika masy upadłości 1).

Cena wywoławcza 355 000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, wadium 35 500,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 13 maja 2022 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 17 maja 2022 r. o g. 12.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki Gdynia ul. Kruczkowskiego t 13.05.2022

operat Gdynia

Łukasz Ragus • 2022-04-21


Poprzedni wpis

Następny wpis