Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w nieruchomościach Stara Dębowa Wola

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Dariusza Niziałka (sygn. akt XIX GUp 1362/21) sprzeda łącznie  następujące składniki majątkowe:

– udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Stara Dębowa Wola 33C, działka 201/12 (Kw KI1O/00044620/2) (numer składnika masy upadłości 1),

– udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Dębowa Wola 33C, działka nr 201/11 (Kw KI1O/00044622/6) (numer składnika masy upadłości 2).

Cena wywoławcza 172 900,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) złotych, wadium 17 290,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 21 czerwca 2022 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 23 czerwca 2022 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki procedury zbycia oraz operaty szacunkowe znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki procedury zbycia Stara Dębowa Wola

Operat Stara Dębowa Wola dom Operat Stara Dębowa Wola niezabudowana

Łukasz Ragus • 2022-05-25


Poprzedni wpis

Następny wpis