Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności syn. akt XIX GUp 1105/21

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 1105/21 sprzeda za najwyższą złożoną ofertę pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości wynikających z faktur wystawionych przez upadłego w latach 2017 – 2019.
Termin składania ofert 26 kwietnia 2022 roku.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel.537 97 23 73, @

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Wykaz nalezności i wymagalności sygn 1105.21 12.01

Łukasz Ragus • 2022-04-08


Poprzedni wpis

Następny wpis