Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału w nieruchomości Gródek i Krzemień-Wieś

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Zielińskiej (sygn. akt IX GUp 41/19 of) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości rolnej niezbudowanej (lasy) o pow. 0,47 ha położonej w miejscowości Gródek i Krzemień-Wieś, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie – księga wieczysta Kw nr SI1P/00034026/3. Cena wywoławcza 1 230,00 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r. listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 28 kwietnia 2022 roku o g. 13.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Pozostałe warunki procedury zbycia i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl;

Łukasz Ragus • 2022-03-29


Poprzedni wpis

Następny wpis