Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w Imago sp. z o.o.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 30 udziałów o łącznej wartości 1 500 zł w Imago sp. z o.o. (KRS 0000851465), za najwyższą zaoferowaną kwotę.

Termin składania ofert 17 października 2023 roku. W przypadku zainteresowania jednym składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży na każdym jej etapie, aż do zawaracia umowy przenoszącej własność udziałów.

Poniżej znajduje się informacja odnośnie Imago sp. z o.o.

Dalsze informacje: e-mail: biuro@efficius.pl, tel. +48 537 972 373; + 48 535 337 031.

Łukasz Ragus • 2023-09-29


Poprzedni wpis

Następny wpis