Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w następujących spółkach:

1. STRONA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000347846, REGON: 142251166, NIP: 5213555517: 4 udziały o łącznej wartości 2 000 złotych za najwyższą zaoferowaną kwotę.

2. ASTARTE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000316719, REGON:141636970, NIP: 9522060425: 490 udziałów o łącznej wartości 24 500 złotych za najwyższą zaoferowaną kwotę. .

Poniżej znajduje się Informacja dotycząca przedmiotowych udziałów.

Termin składania ofert 17 października 2023 roku. W przypadku zainteresowania jednym składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Dalsze informacje na www.efficius.pl, e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 972 373.

Łukasz Ragus • 2023-09-29


Poprzedni wpis

Następny wpis