Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż akcji prostej spółki akcyjnej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt WA2M/GUp-s/661/2023 sprzeda osiemdziesiąt akcji założycielskich VB Idea Prosta Spółka Akcyjna (KRS 0001051692) o cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł.

Cena minimalna 800,00 zł.

Termin składania ofert 11 grudnia 2023 roku.

W przypadku zainteresowania więcej niż jednego podmiotu, syndyk przeprowadzi licytację i zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2023-11-24


Poprzedni wpis

Następny wpis