Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności od upadłego

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt WA2M/GUp-s/362/2022 sprzeda należność w kwocie nominalnej 2 425,58 zł wynikającą z dochodów upadłego uzyskanych w trakcie trwania postępowania upadłościowego, które weszły w skład masy upadłości i nie zostały przekazane syndykowi przez upadłego.  

Sprzedaż będzie miała miejsce na rzecz osoby, która w poniższym terminie złoży najwyższą ofertę (brak ceny minimalnej).

Termin składania ofert 7 grudnia 2023 roku.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2023-11-22


Poprzedni wpis

Następny wpis