Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń z kredytu frankowego sygn. akt XIX GUp 50/22

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 50/22 sprzeda Roszczenie o  zwrot bezpodstawnie spełnionych świadczeń z tytułu umowy kredytu na cele mieszkaniowe denominowanego w franku szwajcarskim Postępowanie toczy się w I instancji, przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Cena minimalna 33 299,00 zł. Termin składania ofert 20 czerwca 2024 roku. W przypadku zainteresowania więcej…

Czytaj dalej

Sprzedaż udziału 1/2 w nieruchomości Ostrołęka

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Szymborskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/161/2022) ogłasza sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 39, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw OS1O/00062211/5 – numer składnika masy upadłości 2.1. Cena wywoławcza 18 300,00 (osiemnaście tysięcy trzysta) złotych, wadium 1 830,00 zł. Oferty…

Czytaj dalej

Sprzedaż udziałów w mieszkaniu ul.Noskowskiego w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda następujący składnik masy upadłości: udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 303 w Warszawie, przy ul. Noskowskiego 8, w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym na działce identyfikator nr 146505_8.0416.5/10, obręb 1-04-16, brak założonej księgi wieczystej dla lokalu, dla nieruchomości w Warszawie przy…

Czytaj dalej

Sprzedaż udziałów w nieruchomości Jeziórko

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda łącznie następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury): – udział w wysokości 3/168 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 126/3, 125/4, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/00279973/9); – udział w wysokości 1/28 w…

Czytaj dalej

Sprzedaż udziału 1/4 w mieszkaniu Obory 21 lok. 13 wraz z udziałem 1/4 w garażu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury): – Udział w wysokości ¼ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku nr 21 położonego we wsi Obory, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie wraz z prawami związanymi (Kw WA5M/00288880/6) (numer składnika masy upadłości:…

Czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania Obory 21 lok. 8 wraz z garażem

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury): – prawo własności lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 21 położonego we wsi Obory, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie wraz z prawami związanymi (Kw WA5M/00267680/1) (numer składnika masy upadłości: 1), – prawo własności lokalu…

Czytaj dalej

Sprzedaż domu wraz z działką

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Teresy Rogowskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer WA1W/00023896/6 Cena wywoławcza 1 308 800,00 (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset) złotych, wadium…

Czytaj dalej

Sprzedaż garażu podziemnego wielostanowiskowego, ul. Sztuki 5 w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anety Celińskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/628/2022) ogłasza sprzedaż prawa własności nieruchomości: lokal niemieszkalny – garaż podziemny wielostanowiskowy, powierzchnia użytkowa 638,5 m², położony w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy ul. Ks. Sztuki 5, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Kw WA6M/00370700/0 – numer składnika masy upadłości 2.1. Nieruchomość jest obciążona roczną opłatą z…

Czytaj dalej

1 2 3 20