Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż działka Choszczowe

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Urszuli Prengowskiej (sygn. akt X GUp 381/16) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w Choszczowych, gmina Zabrodzie, działki 367, (Kw OS1W/00059362/0) o powierzchni 1,04 ha.
Cena wywoławcza 3 162,00 zł brutto (trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote), wadium 500,00 zł.
Zbycie następuje z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.
Oferty w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 01 marca 2018 roku o g.10.00.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od zbycia oraz unieważnienia procedury zbycia na bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje tel.+48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki II przetrag MAŁA wolna reka ukurol 40%ZATW

Łukasz Ragus • 2018-01-25


Poprzedni wpis

Następny wpis