Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów Quchnia B sp. z o.o.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 70 udziałów o łącznej wartości 3 500,00 zł w spółce Quchnia B sp. z o.o. (KRS 0000621962) za cenę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty.
Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń Informacji dotyczącej Quchnia B sp. z o.o. z dnia 12 listopada 2020 roku, która znajduje się poniżej.
Termin składania ofert 2 grudnia 2020 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje biuro@efficius.pl, tel. 537972373.

Informacja dotycząca Quchnia B sp. z o.o.

odpis_aktualny_621962_1605604792448 Quchnia B sp. z o.o.

Łukasz Ragus • 2020-11-17


Poprzedni wpis

Następny wpis