Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń z zachowku

Syndyk w postępowaniu upadłościowym ZUA Marek Bakun zaprasza do składania ofert na następujące prawa: roszczenie o zachowek przeciwko wskazanym w testamencie spadkobiercom.

Brak stwierdzeń nabycia spadku.

Cena minimalna 7 031,00 zł.

Termin składania ofert 21 września 2021 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Opis przedmiotowych roszczeń znajduje się poniżej.

Dalsze informacje; e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Informacja o roszczeniu dot zachowku M Bakun

Łukasz Ragus • 2021-09-06


Poprzedni wpis

Następny wpis