Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w nieruchomości Jabłonna Lacka

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Zielińskiej (sygn. akt IX GUp 41/19 of) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości o pow. 0,2360 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Jabłonna Lacka, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie – księga wieczysta Kw nr SI1P/00009524/0. Cena wywoławcza kwota 29 550,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych. Oferty należy przesłać w terminie do dnia 25 listopada 2021 r. listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1a; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 29 listopada 2021 roku o g. 11.00. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn. Warunki procedury znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki Jabłonna Lacka t 25.11.2021

Łukasz Ragus • 2021-10-19


Poprzedni wpis

Następny wpis