Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż działki Karolinowo

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Zacharskiego (sygn. akt XIX GUp 1243/20) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karolinowo, gm. Nowe Miasto, powiat płoński, księga wieczysta PL1L/00015845/4 (numer składnika masy upadłości 4)

Cena wywoławcza 31 000,00 (trzydzieści jeden tysięcy) złotych, wadium 3 100,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 07 grudnia 2021 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 09 grudnia 2021 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

warunki Karolinowo z ogłoszeniem t 07.12.2021

Łukasz Ragus • 2021-11-09


Poprzedni wpis

Następny wpis