Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności z wyroku karnego

Syndyk ZUA Marek Banku (sygn. akt XVIII GUp 200/19) sprzeda należności na nominalną kwotę 670,00 zł wynikające z wyroku karnego.
Zbycie będzie miało miejsce na rzecz osoby, która w terminie do dnia 2 lutego 2022 roku złoży najwyższą ofertę.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność.

Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2022-01-12


Poprzedni wpis

Następny wpis