Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności od upadłego

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 1330/21 sprzeda należność wynikającą z wypłat środków pieniężnych dokonanych przez osoby trzecie na rzecz upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego na kwotę nominalną 3 760,47 zł.

Zbycie będzie miało miejsce na rzecz osoby, która w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku złoży najwyższą ofertę.

Oferty należy przesyłać na adres biura syndyka: ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub mailem: biuro@efficius.pl

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2022-01-27


Poprzedni wpis

Następny wpis