Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności upadłego (sygn. akt XIX GUp 993/19)

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 993/19) sprzeda następujące należności:

1. Należność wynikają z bezpodstawnego zatrzymania wynagrodzenia przez byłego pełnomocnika Upadłej w kwocie 2 747,86 zł należności głównej.

2. Roszczenie o zwrot pobranej przez towarzystwo ubezpieczeń opłaty likwidacyjnej w związku z przedwczesnym rozwiązaniem polisy w kwocie 1 977,42 zł należności głównej.

Brak ceny minimalnej. Wygrywa najwyższa oferta złożona łącznie na obie należności w terminie do końca dnia 11 lutego 2022 roku. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn. Informacje znajdują się poniżej.

Dalsze informacje: e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73.

Informacja dotycząca należności sygn. akt XIX GUp 993.19

Łukasz Ragus • 2022-01-27


Poprzedni wpis

Następny wpis