Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia za najwyższą zaoferowaną cenę. Termin składania pisemnych ofert 21 lutego 2022 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powiadomi o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę sprzedaży z osobą proponująca najwyższa cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Wykaz oraz opis dotyczący przedmiotowych praw znajduje się poniżej.

Warunki, informacje za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Opis-roszczenia

Załącznik do uchwały z 24.02.2021 Wykaz roszczeń Euroglas

Łukasz Ragus • 2022-01-28


Poprzedni wpis

Następny wpis