Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów we Freedom sp. z o.o.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł w FREEDOM sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000857615) za najwyższą złożoną ofertę. Termin składania ofert 04 marca 2022 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Informacja o spółce znajduje się poniżej.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Informacja o Freedom sp .z o.o.

Łukasz Ragus • 2022-02-15


Poprzedni wpis

Następny wpis