Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w spółkach z o.o.

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w następujących spółkach:

– MACKIEWICZ sp. z o.o. (KRS: 0000369079), 200 udziałów o łącznej wysokości 10 000 zł,

– ORICALC sp. z o.o. (KRS: 0000659685), 10 udziałów o łącznej wartości 500 zł,

– LOFT & CRAFT GROUP sp. z o.o. (KRS: 0000695510), 2330 udziałów o łącznej wartości 116500 zł,

– EPEEM sp. z o.o. (KRS: 0000771806), 100 udziałów o łącznej wartości 5 000 zł.

Termin składania ofert 24 sierpnia 2022 roku. Brak jest ceny minimalnej, sprzedaż za najwyższą złożoną ofertę. W przypadku zainteresowania jednym składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Poniżej znajduje się opis spółek na podstawie okoliczności wiadomych syndykowi.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 535 337 031

Opis spółki udziały Przemysława Mackiewiecza

Łukasz Ragus • 2022-07-29


Poprzedni wpis

Następny wpis