Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Udział w nieruchomości w Elblągu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 108/22 zaprasza do składania listów intencyjnych na nabycie udziałów w wysokości 1/24 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położnej w Elblągu przy ul. Szucha 26, Kw EL1E/00000066/3.

Termin składania ofert 23 września 2022 roku.

Sprzedaż będzie miała miejsce zgodnie z procedurą wskazaną przez ustawę Prawo upadłościowe.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności będzie ponosił kupujący.

Opis stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego przedmiotowego udziału w nieruchomości zgodny z aktualną wiedzą syndyka znajduje się poniżej.

Dalsze informacje: e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 972 373

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Informacja dotycząca udziału w nieruchomości w Elblągu

Łukasz Ragus • 2022-08-31


Poprzedni wpis

Następny wpis