Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału ul. Ferrytowa, Łomianki

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Rafała Kozłowskiego (sygn. akt XIX GUp 1330/21) sprzeda udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łomiankach przy ul. Ferrytowej 24, księga wieczysta Kw WA4M/00389594/5 (numer składnika masy upadłości 1).

Cena wywoławcza 67 073,00 złotych, wadium 6 707,30 zł.

Oferty w terminie do dnia 18 października 2022 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 20 października 2022 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki udział ul. Ferrytowa Łomianki

OPERAT Ferrytowa 24, Łomianki

Łukasz Ragus • 2022-09-23


Poprzedni wpis

Następny wpis