Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1243/20) sprzeda należność w kwocie nominalnej 34 150,24 zł w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest w upadłości. Należność została uznana na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym spółki (w kategorii I – 33 108,49 zł, w kategorii III – 1 041,75 zł). Syndyk spółki złożył ostateczny plan podziału, który uwzględnia jedynie inne zobowiązania masy upadłości. Upadły jest jedynym członkiem zarządu tej spółki.

Cena minimalna 34,15 zł.

Termin składania ofert 10 października 2022 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

 

Łukasz Ragus • 2022-09-28


Poprzedni wpis

Następny wpis