Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności od spółki z o.o. oraz członka zarządu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1470/21) sprzeda należność w kwocie nominalnej 17 538,38 zł w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członka zarządu tej spółki. Postępowanie egzekucyjne wobec spółki umorzone z uwagi na bezskuteczność. Przeciwko członkowi zarządu tej spółki został wydany prawomocny nakaz zapłaty na powyższą kwotę na podstawie pozwu opartego na art. 299 ksh.

Cena minimalna 5 261,51 zł.

Termin składania ofert 17 października 2022 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Dalsze informacje znajdują się w załączniku poniżej, oraz poprzez e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Spis należności XIX GUp 1470.21

Łukasz Ragus • 2022-10-05


Poprzedni wpis

Następny wpis