Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości w Słupnie

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Izabeli Kłopotowskiej (sygn. akt XIX GUp 626/20) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości o pow. 2400 m² położonej w Słupnie przy ul. Śląskiej 1, zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, Kw WA1W/00005224/3 (numer składnika masy upadłości: 1).

Cena wywoławcza 791 550,00 zł, wadium 79 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 19 grudnia 2022 r. o g. 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki procedury sprzedaży oraz Operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki zbycia nieruchomość Słupno t.12.2022

wersja elektroniczna operatu Słupno Śląska 1

Łukasz Ragus • 2022-11-17


Poprzedni wpis

Następny wpis