Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż syntetycznych więzadeł medycznych

Syndyk sprzeda z wolnej ręki syntetyczne więzadła medyczne 200 sztuk po cenie łącznej nie niższej niż 800 zł brutto, lub cenie jednostkowej nie niższej niż 4 zł brutto (sygn. akt XVIII GUp 52/22).

Termin składania ofert 09 sierpnia 2023 roku.

Termin rozpoznania ofert 10 sierpnia 2023 roku g. 11.00, w Warszawie przy ul Zalipie 1 A;

Cena nie podlega negocjacjom.

W razie złożenia co najmniej dwóch ofert w powyższym terminie, zostanie przeprowadzona przez syndyka licytacja.

Wpłata całości ceny musi nastąpić przed przeniesieniem własności rzeczy oraz jej wydaniem. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.

Nabycie następuje ze skutkami wynikającymi z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe (brak możliwości zwrotu, rękojmi, gwarancji).

Warunki zbycia oraz wycena znajdują się poniżej.

Dalsze informacje za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@efficius.pl , lub tel. 535 337 031.

Opinia dotycząca wartości więzadeł Ortholigaments sp. z o.o.

Łukasz Ragus • 2023-07-28


Poprzedni wpis

Następny wpis