Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Stare Bosewo

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Kazaneckiego (sygn. akt XIX GUp 274/22) sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starym Bosewie gmina Długosiodło przy ul. Leśnej 2, nr ew. 256 w obrębie 0032, o powierzchni 1900 m2, księga wieczysta KW OS1W/00018347/0.

Cena wywoławcza 196 500,00 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, wadium 19 650,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 10 października 2023 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 12 października 2023 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości oraz dalsze warunki zbycia znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl

Opis i oszacowanie Stare Bosewo

Łukasz Ragus • 2023-09-18


Poprzedni wpis

Następny wpis