Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w działkach w Piastowie

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości udziały w wysokości 54/1008 w prawach własności następujących działek gruntu położonych w Piastowie (Kw WA1P/00033640/5):

działka numer 482, obręb 02, identyfikator 142101_1.0002.482 przy ul. Kopernika 10 i działka numer 26/2, obręb 05, identyfikator 142101_1.0005.26/2 przy ul. Przejazdowej

za cenę nie niższą niż 43 850,00 zł,

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25.10.2023 roku:

– działka numer 482, obręb 02 przy ul. Kopernika 10 posiada powierzchnię 0,0733 ha,

– działka numer 26/2, obręb 05 przy ul. Przejazdowej posiada powierzchnię 0,0833 ha.

Oferty w terminie do 18 grudnia 2023 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 20 grudnia 2023 r. o g. 11.00.

Poniżej znajdują się warunki procedury zbycia, operat szacunkowy oraz pismo Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25.10.2023 roku.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2023-11-22


Poprzedni wpis

Następny wpis