Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygn. akt X GU 672/13 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość ,,Euroglas PL’’ sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim obejmującą likwidację majątku dłużnika;
  2. Uznać postępowanie upadłościowe ,,Euroglas PL’’ sp. z o.o. w likwidacji w Grodzisku Mazowieckim za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
  3. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  5. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej- Majkowskiej oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa;

Zgłoszenia wierzytelności należy składać:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędzia-komisarz SSR Arkadiusz Zagrobelny; sygn. akt X GUp 117/14.

Łukasz Ragus • 2013-07-03


Następny wpis