Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż domu wraz z działką

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Teresy Rogowskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer WA1W/00023896/6

Cena wywoławcza 1 308 800,00 (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset) złotych, wadium 130 880,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 13 lutego 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 15 lutego 2024 roku o g. 13.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Poniżej znajduje się operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości oraz pozostałe warunki procedury zbycia.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl;

Łukasz Ragus • 2024-01-16


Poprzedni wpis

Następny wpis