Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż garażu podziemnego wielostanowiskowego, ul. Sztuki 5 w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anety Celińskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/628/2022) ogłasza sprzedaż prawa własności nieruchomości: lokal niemieszkalny – garaż podziemny wielostanowiskowy, powierzchnia użytkowa 638,5 m², położony w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy ul. Ks. Sztuki 5, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Kw WA6M/00370700/0 – numer składnika masy upadłości 2.1. Nieruchomość jest obciążona roczną opłatą z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności na okres 99 lat od dnia 01.01.2019 roku.

Cena wywoławcza 278 100,00 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto) złotych, wadium 27 810,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 13 lutego 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 15 lutego 2024 roku o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Poniżej znajduje się operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości oraz pozostałe warunki procedury zbycia.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl

OPERAT Opis i oszacowanie Ks. Sztuki 5, GARAŻ_2 tekst jednolity

Warunki procedury zbycia – garaż ul. Sztuki 5 w Warszawie

Łukasz Ragus • 2024-01-16


Poprzedni wpis

Następny wpis